[{"id":261462,"title":"\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u5e94\u6025\u8981\u70b9","content":"

\u6ce5\u77f3\u6d41\u662f\u4e00\u79cd\u7531\u5c71\u8c37\u5f15\u8d77\u7684\u6d2a\u6c34\uff0c\u643a\u5e26\u7740\u5927\u91cf\u7684\u6c99\u3001\u77f3\u6d41\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002\u6ce5\u77f3\u6d41\u5f80\u5f80\u4f34\u968f\u7740\u6ed1\u5761\uff0c\u5bf9\u519c\u7530\u3001\u9053\u8def\u3001\u6865\u6881\u548c\u5176\u4ed6\u5efa\u7b51\u7269\u6781\u5177\u7834\u574f\u6027\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u5e94\u6025\u8981\u70b9<\/p>\r\n

\u53d1\u73b0\u6709\u6ce5\u77f3\u6d41\u8ff9\u8c61\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u8fdb\u884c\u89c2\u5bdf\u4e0d\u540c\u5730\u5f62\uff0c\u5411\u6c9f\u8c37\u4e24\u4fa7\u5c71\u5761\u6216\u9ad8\u5730\u8dd1\u3002\u9003\u751f\u65f6\uff0c\u8981\u629b\u5f03\u81ea\u5df1\u4e00\u5207\u793e\u4f1a\u5f71\u54cd\u5b66\u751f\u5954\u8dd1\u8fd0\u52a8\u901f\u5ea6\u7684\u7269\u54c1\u3002\u4e0d\u8981\u56e0\u4e3a\u8eb2\u5728\u6709\u6eda\u77f3\u548c\u5927\u91cf\u5806\u79ef\u7269\u7684\u9661\u5ced\u5c71\u5761\u4e0b\u9762\u3002\u4e0d\u8981\u53ea\u662f\u505c\u7559\u5728\u4e00\u4e2a\u4f4e\u6d3c\u7684\u5730\u65b9\uff0c\u4e5f\u4e0d\u8981\u6500\u722c\u5230\u6811\u4e0a\u53ef\u4ee5\u8eb2\u907f\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u4e13\u5bb6\u63d0\u793a<\/p>\r\n

\u6ce5\u77f3\u6d41\u524d\u7684\u5f81\u5146: \u6cb3\u6d41\u7a81\u7136\u505c\u6b62\u6216\u6c34\u6d41\u7a81\u7136\u589e\u52a0\uff0c\u6728\u67f4\u548c\u6811\u679d\u589e\u591a; \u4ece\u6df1\u8c37\u6216\u6c9f\u6e20\u53d1\u51fa\u706b\u8f66\u822c\u7684\u8f70\u9e23\u6216\u96f7\u9e23\u822c\u7684\u58f0\u97f3; \u5c71\u8c37\u6df1\u5904\u7a81\u7136\u53d8\u6697\uff0c\u6709\u8f7b\u5fae\u9707\u52a8\u7684\u611f\u89c9\u7b49\u3002\u4e0a\u5c71\u3001\u6237\u5916\u6e38\u73a9\uff0c\u9009\u62e9\u5e73\u5766\u7684\u9ad8\u539f\u4f5c\u4e3a\u8425\u5730\uff0c\u5c3d\u91cf\u907f\u5f00\u6cb3(\u6c9f)\u5f2f\u66f2\u7684\u51f9\u5cb8\u6216\u5c40\u90e8\u72ed\u7a84\u7684\u9ad8\u5ea6\u548c\u4f4e\u51f8\u5cb8\u3002\u5207\u5fcc\u5728\u6c9f\u6e20\u6216\u6c9f\u6e20\u4e2d\u4f4e\u5e73\u7684\u5730\u65b9\u624e\u8425\u3002\u9047\u5230\u957f\u65f6\u95f4\u964d\u96e8\u6216\u66b4\u96e8\u65f6\uff0c\u5e94\u9632\u6b62\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u53d1\u751f\u3002<\/p>","date":"2021-11-30"},{"id":261464,"title":"\u6ce5\u77f3\u6d41\u5e94\u6025\u907f\u9632\u63aa\u65bd","content":"

 <\/p>\r\n

\u00a0<\/h1>\r\n

(\u4e00)\u6b63\u786e\u5224\u65ad\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u53d1\u751f<\/p>\r\n

\u9664\u6839\u636e\u5f53\u5730\u964d\u96e8\u60c5\u51b5\u6765\u4f30\u6d4b\u6ce5\u77f3\u6d41\u66b4\u53d1\u7684\u53ef\u80fd\u6027\u5916\uff0c\u8fd8\u53ef\u901a\u8fc7\u4e00\u4e9b\u7279\u6709\u73b0\u8c61\u6765\u5224\u65ad\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u53d1\u751f\uff0c\u4ee5\u4fbf\u91c7\u53d6\u5feb\u901f\u3001\u6b63\u786e\u7684\u81ea\u6551\u65b9\u6cd5\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

\u5f53\u6b63\u5e38\u6d41\u91cf\u7a81\u7136\u505c\u6b62\u6d41\u52a8\u6216\u6d2a\u6c34\u7a81\u7136\u589e\u52a0\uff0c\u67f4\u6728\u8f83\u591a\u65f6\uff0c\u6cb3\u6d41(\u6c9f)\u4e0a\u6e38\u53d1\u751f\u6ce5\u77f3\u6d41\u3002<\/p>\r\n

\u4ed4\u7ec6\u8ba4\u771f\u503e\u542c\u5b66\u751f\u662f\u5426\u6709\u4ece\u6df1\u8c37\u6216\u6c9f\u5185\u4f20\u6765\u7684\u7c7b\u4f3c\u706b\u8f66\u8f70\u9e23\u58f0\u6216\u95f7\u96f7\u5f0f\u7684\u58f0\u97f3\uff0c\u5982\u542c\u5230\u6211\u4eec\u8fd9\u79cd\u901a\u8fc7\u58f0\u97f3\uff0c\u54ea\u6015\u6781\u5fae\u5f31\u4e5f\u5e94\u8ba4\u5b9a\u6ce5\u77f3\u6d41\u6b63\u5728\u9010\u6e10\u5f62\u6210\uff0c\u6b64\u65f6\u987b\u8fc5\u901f\u53d1\u5c55\u79bb\u5f00\u4f01\u4e1a\u5371\u9669\u5730\u6bb5\u3002<\/p>\r\n

\u6df1\u8c37\u53d8\u6697\u4f34\u6709\u9686\u9686\u9707\u52a8\u6216\u8f7b\u5fae\u9707\u52a8\uff0c\u8868\u660e\u8be5\u8c37\u4e0a\u6e38\u5df2\u53d1\u751f\u6ce5\u77f3\u6d41\u3002<\/p>\r\n

(\u4e8c)\u907f\u9632\u4e0e\u9003\u751f<\/p>\r\n

1\uff0e\u975e\u5e94\u6025\u6027\u7684\u63aa\u65bd<\/p>\r\n

(1)\u907f\u8ba9\u63aa\u65bd\u3002\u5728\u6ce5\u77f3\u6d41\u53d1\u80b2\u5206\u5e03\u533a\uff0c\u5de5\u77ff\u3001\u94c1\u8def\u3001\u516c\u8def\u3001\u6865\u6881\u3001\u6c34\u5e93\u7684\u9009\u5740\u7b49\u4e00\u5b9a\u5c31\u662f\u8981\u5728\u4f01\u4e1a\u67e5\u660e\u6ce5\u77f3\u6d41\u6c9f\u8c37\u53ca\u5176\u793e\u4f1a\u5371\u5bb3\u5065\u5eb7\u72b6\u51b5\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\u53ef\u4ee5\u8fdb\u884c\uff0c\u5c3d\u91cf\u9009\u62e9\u907f\u5f00\u73af\u5883\u9020\u6210\u5b66\u751f\u76f4\u63a5\u5f71\u54cd\u5371\u5bb3\u7684\u5730\u533a\u4e0e\u5730\u6bb5\u3002\u5982\u6ce5\u77f3\u6d41\u6c9f\u7684\u4e2d\u3001\u4e0a\u6e38\u6bb5\u53ca\u6c9f\u53e3\uff0c\u4e3b\u652f\u6c9f\u4ea4\u6c47\u90e8\u7684\u4f4e\u5e73\u5730\uff0c\u9760\u8fd1\u6cb3\u5e8a\u7684\u4f4e\u7f13\u9636\u5730\u6216\u5761\u811a\u5904\uff0c\u6cb3\u9053\u5f2f\u9053\u5916\u4fa7\u7b49\u3002\u5b9e\u5728\u6211\u4eec\u65e0\u6cd5\u6709\u6548\u907f\u5f00\u65f6\u5e94\u8003\u8651\u81ea\u5df1\u4fee\u5efa\u9632\u62a4\u8f6f\u4ef6\u5de5\u7a0b\u6216\u91c7\u53d6\u4e00\u4e9b\u5176\u4ed6\u76f8\u5173\u63aa\u65bd\u3002<\/p>\r\n

(\u4e8c)\u751f\u7269\u63aa\u65bd\u3002\u51cf\u7f13\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u5f62\u6210\uff0c\u8fbe\u5230\u4e00\u5b9a\u7684\u9632\u5fa1\u76ee\u7684\uff0c\u662f\u4e00\u79cd\u957f\u671f\u7684\u7ba1\u7406\u624b\u6bb5\u3002\u5c01\u5c71\u80b2\u6797\u3001\u9000\u8015\u8fd8\u6797\u3001\u56fa\u5316\u8868\u571f\u3001\u4fdd\u6c34\u4fdd\u571f\u3001\u964d\u4f4e\u6ce5\u77f3\u6d41\u53d1\u751f\u6982\u7387\u548c\u89c4\u6a21\u662f\u4e3b\u8981\u63aa\u65bd\u3002<\/p>\r\n

(3)\u5de5\u7a0b\u8bbe\u65bd\u3002\u5b83\u662f\u4fdd\u62a4\u3001\u6392\u6c34\u3001\u5c01\u5835\u3001\u7a7f\u8d8a\u7b49\u5de5\u7a0b\u8bbe\u65bd\uff0c\u4e3b\u8981\u7528\u4e8e\u4fdd\u62a4\u5371\u9669\u7269\u4f53\u4e0d\u53d7\u635f\u5bb3\u3002\u5982\u62a4\u5761\u3001\u6321\u571f\u5899\u3001\u4e01\u575d\u7b49\u5de5\u7a0b\u3002\u4e3a\u6539\u5584\u6ce5\u77f3\u6d41\u6d41\u5411\u548c\u6d41\u901f\u800c\u4fee\u5efa\u7684\u6392\u6c34\u6c9f\u3001\u5bfc\u6d41\u5824\u3001\u6025\u6d41\u3001\u6e21\u69fd\u7b49\u5de5\u7a0b\u3002\u62e6\u6c99\u575d\u3001\u50a8\u6ce5\u573a\u3001\u622a\u6d41\u5de5\u7a0b\u7b49\u3002\u4e3a\u63a7\u5236\u6392\u51fa\u7269\u8d28\u7684\u62e6\u622a\u548c\u524a\u5f31\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u51b2\u51fb\u80fd\u91cf\u800c\u5efa\u9020\u3002<\/p>\r\n

(\u56db)\u7efc\u5408\u9632\u6cbb\u63aa\u65bd\u3002\u4e3a\u4e86\u6709\u6548\u5730\u9632\u6b62\u548c\u51cf\u5c11\u6ce5\u77f3\u6d41\u707e\u5bb3\uff0c\u5c06\u9002\u5408\u4e8e\u6ce5\u77f3\u6d41\u707e\u5bb3\u533a\u7684\u751f\u7269\u63aa\u65bd\u548c\u591a\u79cd\u5de5\u7a0b\u63aa\u65bd\u7ed3\u5408\u8d77\u6765\uff0c\u5bf9\u5c0f\u578b\u6ce5\u77f3\u6d41\u6d41\u57df\u8fdb\u884c\u7edf\u4e00\u3001\u5168\u9762\u7684\u6cbb\u7406\u3002<\/p>\r\n

(\u4e94)\u5f00\u5c55\u6ce5\u77f3\u6d41\u9884\u62a5\u5de5\u4f5c\u3002\u6839\u636e\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u5730\u8d28\u3001\u5730\u8c8c\u3001\u964d\u96e8\u6761\u4ef6\u4ee5\u53ca\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u53d1\u80b2\u7a0b\u5ea6\u548c\u89c4\u6a21\uff0c\u5c06\u5371\u9669\u533a\u5206\u4e3a\u9ad8\u5371\u9669\u533a\u3001\u4e2d\u5371\u9669\u533a\u548c\u4e00\u822c\u5371\u9669\u533a\uff0c\u4ece\u65f6\u95f4\u4e0a\u5206\u4e3a\u957f\u671f\u548c\u77ed\u671f\u7684\u5386\u65f6\u9884\u62a5\u3002<\/p>\r\n

2\uff0e\u5e94\u6025\u6027\u63aa\u65bd<\/p>\r\n

\u6bcf\u5e74\u4e03\u6708\u81f3\u516b\u6708\u662f\u6ce5\u77f3\u6d41\u53d1\u751f\u7684\u6613\u53d1\u671f\uff0c\u5e94\u91c7\u53d6\u63aa\u65bd\u9632\u6b62\u6ce5\u77f3\u6d41\u7684\u53d1\u751f\u3002\u9996\u5148\uff0c\u8981\u907f\u5f00\u6ce5\u77f3\u6d41\u5371\u9669\u5730\u533a\uff0c\u5728\u6ce5\u77f3\u6d41\u5230\u6765\u4e4b\u524d\u5c3d\u5feb\u91c7\u53d6\u9632\u8303\u884c\u52a8\u3002\u5728\u6ce5\u77f3\u6d41\u53d1\u751f\u5730\u533a\u91c7\u53d6\u5fc5\u8981\u7684\u6e05\u9664\u548c\u9632\u62a4\u63aa\u65bd\u540e\uff0c\u5bf9\u4ecd\u7136\u53d7\u5230\u6ce5\u77f3\u6d41\u4e25\u91cd\u5a01\u80c1\u7684\u90e8\u5206\u5de5\u77ff\u4f01\u4e1a\u63d0\u524d\u4f5c\u51fa\u5e94\u6025\u5b89\u6392\u3002\u4e3b\u8981\u5305\u62ec\u4ee5\u4e0b\u51e0\u4e2a\u65b9\u9762\u3002<\/p>\r\n

(1)\u9884\u9632\u6559\u80b2\u4e3a\u4e3b\uff0c\u666e\u53ca\u4ee5\u53ca\u6ce5\u77f3\u6d41\u8fdb\u884c\u77e5\u8bc6\uff0c\u6c5b\u671f\u6709\u7ec4\u7ec7\u5730\u6f14\u4e60\uff0c\u6709\u7eaa\u5f8b\u5730\u758f\u6563\u4eba\u5458\u64a4\u79bb\u3002<\/p>\r\n

(\u4e8c)\u9009\u62e9\u9644\u8fd1\u5b89\u5168\u7684\u5730\u65b9\u642d\u5efa\u4e34\u65f6\u907f\u96be\u6240\u3002<\/p>","date":"2021-12-01"},{"id":261466,"title":"\u6eba\u6c34\u4e8b\u6545\u73b0\u573a\u6551\u63f4","content":"

\u00a0<\/h1>\r\n

\u590f\u79cb\u5b63\u5929\u6c14\u708e\u70ed\uff0c\u6e38\u6cf3\u6210\u4e3a\u9752\u5c11\u5e74\u907f\u6691\u7684\u8f83\u597d\u65b9\u5f0f\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

\u4e00\u3001\u6eba\u6c34\u4e8b\u6545\u5e38\u89c1\u539f\u56e0<\/p>\r\n

\u6eba\u6bd9\u4e8b\u6545\u7684\u4e00\u822c\u539f\u56e0\u662f\u7531\u4e8e\u5438\u5165\u5927\u91cf\u6c14\u7ba1\u5185\u7684\u6c34\u800c\u963b\u788d\u547c\u5438\uff0c\u6216\u7531\u4e8e\u5589\u5499\u75c9\u631b\uff0c\u5bfc\u81f4\u553f\u5438\u9053\u95ed\u5408\uff0c\u7a92\u606f\u3002\u5bf9\u4e8e\u4f1a\u6e38\u6cf3\u7684\u4eba\u6765\u8bf4\uff0c\u6eba\u6c34\u7684\u539f\u56e0\u662f\u6e38\u6cf3\u524d\u51c6\u5907\u4e0d\u8db3\u3001\u6c34\u6e29\u8fc7\u4f4e\u6216\u624b\u811a\u62bd\u7b4b\u9020\u6210\u8fc7\u5ea6\u75b2\u52b3\u3002<\/p>\r\n

\u4e8c\u3001\u73b0\u573a\u6551\u63f4\u63aa\u65bd<\/p>\r\n

1\u3001\u6c34\u4e2d\u6551\u63f4\u3002<\/p>\r\n

\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u5728\u6e38\u6cf3\u4e0b\u6c34\u524d\u5e94\u8131\u53bb\u5916\u8863\u5916\u978b\uff0c\u7136\u540e\u7ec4\u6210\u4e24\u4e09\u4eba\u4e00\u7ec4\uff0c\u518d\u643a\u5e26\u6551\u751f\u5708\u6216\u6f02\u6d6e\u7269\u4e0b\u6c34\u6551\u4eba\u3002\u5728\u6c34\u4e2d\u884c\u8fdb\u7684\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0c\u961f\u5458\u4eec\u8981\u4e92\u76f8\u7167\u987e\uff0c\u63a5\u8fd1\u843d\u6c34\u4eba\u5458\u540e\u8fc5\u901f\u8ba9\u4ed6\u4eec\u6293\u4f4f\u6551\u751f\u5708\uff0c\u7136\u540e\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u4f1a\u534f\u52a9\u843d\u6c34\u4eba\u5458\u6e38\u5230\u5cb8\u8fb9\uff1b\u5982\u679c\u6ca1\u6709\u6551\u751f\u5708\u6216\u6f02\u6d6e\u7269\uff0c\u6551\u52a9\u8005\u5728\u63a5\u8fd1\u6eba\u6c34\u8005\u65f6\u4e00\u5b9a\u8981\u6ce8\u610f\u4e0d\u8981\u88ab\u6293\u4f4f\u3002\u6700\u597d\u4ece\u6eba\u6c34\u8005\u7684\u80cc\u90e8\u9760\u8fd1\uff0c\u5c06\u4e00\u53ea\u624b\u4ece\u6eba\u6c34\u8005\u7684\u80f8\u90e8\u4f38\u5411\u5bf9\u9762\u7684\u814b\u4e0b\uff0c\u5c06\u5934\u7d27\u7d27\u62b1\u5728\u80f8\u524d\u62c9\u51fa\u6c34\u9762\uff0c\u53e6\u4e00\u53ea\u624b\u5212\u6c34\uff0c\u4ef0\u6cf3\u65f6\u62d6\u5230\u5cb8\u8fb9\u3002\u5bf9\u4e8e\u6709\u610f\u8bc6\u7684\u4eba\u6765\u8bf4\uff0c\u6709\u5fc5\u8981\u5927\u58f0\u544a\u8bc9\u4ed6\u4eec\uff0c\u53ea\u6709\u653e\u5f03\u6597\u4e89\uff0c\u670d\u4ece\u547d\u4ee4\uff0c\u4ed6\u624d\u80fd\u751f\u5b58\u3002<\/p>\r\n

\u5728\u6551\u63f4\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0c\u6d88\u9632\u5458\u5fc5\u987b\u4f7f\u6389\u5165\u6c34\u4e2d\u7684\u4eba\u7684\u5934\u90e8\u548c\u8138\u90e8\u4ece\u6c34\u4e2d\u51fa\u6765\u3002\u9996\u5148\uff0c\u4ed6\u4eec\u53ef\u4ee5\u786e\u4fdd\u4eba\u4eec\u80fd\u591f\u987a\u5229\u5730\u547c\u5438; \u5176\u6b21\uff0c\u4ed6\u4eec\u53ef\u4ee5\u51cf\u5c11\u4eba\u4eec\u6389\u5165\u6c34\u4e2d\u7684\u5371\u673a\u611f\u548c\u6050\u60e7\u611f\uff0c\u51cf\u5c11\u6323\u624e\uff0c\u4f7f\u6551\u63f4\u8005\u80fd\u591f\u8282\u7701\u80fd\u6e90\uff0c\u987a\u5229\u5730\u8131\u79bb\u5371\u9669\u3002<\/p>\r\n

\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u88ab\u843d\u6c34\u4eba\u5458\u6293\u4f4f\u662f\u975e\u5e38\u5371\u9669\u7684\uff0c\u56e0\u4e3a\u5728\u6c34\u4e2d\u4e0e\u4ed6\u4eec\u7ea0\u7f20\u4f1a\u6d88\u8017\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u5927\u91cf\u7684\u4f53\u529b\uff0c\u6700\u7ec8\u4f1a\u56e0\u4f53\u529b\u4e0d\u652f\u800c\u65e0\u6cd5\u5b9e\u65bd\u6551\u63f4\u751a\u81f3\u6b7b\u4ea1\u3002\u5982\u679c\u6eba\u6c34\u7684\u4eba\u4e0d\u5c0f\u5fc3\u62b1\u4f4f\u4e86\u4ed6\uff0c\u6d88\u9632\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u5e94\u8be5\u8ddf\u4e0a\u5371\u673a\uff0c\u5c06\u6eba\u6c34\u7684\u4eba\u4ece\u6c34\u4e2d\u63d0\u8d77\uff0c\u540c\u65f6\u5c06\u81ea\u5df1\u6c89\u5165\u6c34\u4e2d\u3002\u6eba\u6c34\u7684\u4eba\u4e00\u65e6\u5728\u6c34\u9762\u4e0a\u547c\u5438\u5230\u7a7a\u6c14\uff0c\u5c31\u4e0d\u4f1a\u5c3d\u529b\u53bb\u6293\u4f4f\u6b63\u5728\u4e0b\u6c89\u7684\u4eba\u4f53\u3002\u6b64\u65f6\uff0c\u6551\u63f4\u961f\u5176\u4ed6\u5b98\u5175\u5e94\u7acb\u5373\u7b49\u5f85\u65f6\u673a\uff0c\u7528\u6551\u751f\u5708\u8986\u76d6\u843d\u6c34\u4eba\u5458\uff0c\u4f7f\u88ab\u62b1\u4f4f\u7684\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u5f97\u4ee5\u89e3\u8131\uff0c\u5b8c\u6210\u6551\u63f4\u3002<\/p>\r\n

2\u3001\u5cb8\u4e0a\u6551\u63f4<\/p>\r\n

\u6eba\u6c34\u8005\u88ab\u6551\u4e0a\u5cb8\u540e\uff0c\u6d88\u9632\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u5e94\u5f53\u53ca\u65f6\u91c7\u53d6\u6709\u6548\u7684\u73b0\u573a\u6025\u6551\u63aa\u65bd\uff0c\u62a2\u6551\u751f\u547d\u3002<\/p>\r\n

\u9996\u5148\uff0c\u6551\u63f4\u5de5\u4f5c\u4eba\u5458\u5e94\u6e05\u9664\u6eba\u6c34\u8005\u53e3\u4e2d\u3001\u9f3b\u5185\u7684\u6c61\u6ce5\u3001\u6742\u8349\u7b49\u5f02\u7269\uff0c\u53d6\u4e0b\u4e00\u4e2a\u6d3b\u52a8\u7684\u5047\u7259\uff0c\u4ee5\u514d\u81ea\u5df1\u5760\u5165\u6c14\u7ba1\u3002\u4fdd\u6301\u4e00\u79cd\u547c\u5438\u9053\u901a\u7545\u3002\u89e3\u5f00\u7d27\u88f9\u7684\u5185\u8863\u3001\u80f8\u7f69\u3001\u8170\u5e26\u7b49\uff0c\u4f7f\u547c\u5438\u7cfb\u7edf\u8fd0\u52a8\u53ef\u4ee5\u4e0d\u53d7\u4efb\u4f55\u5916\u529b\u675f\u7f1a\u3002\u8fd9\u4e2a\u53d1\u5c55\u8fc7\u7a0b\u5e94\u706b\u901f\u901a\u8fc7\u5b8c\u6210\u3002<\/p>","date":"2021-12-01"},{"id":261468,"title":"\u6eba\u6c34\u5e94\u6025(\u6025\u6551)\u63aa\u65bd","content":"

\u00a0<\/h1>\r\n

1. \u5982\u4f55\u4ece\u6eba\u6c34\u4e2d\u62ef\u6551\u81ea\u5df1:<\/p>\r\n

1.1\u4e0d\u8981\u614c\u5f20\uff0c\u53d1\u73b0\u81ea\u5df1\u5468\u56f4\u6709\u4eba\u65f6\u53ef\u4ee5\u7acb\u5373\u8fdb\u884c\u547c\u6551\uff1b<\/p>\r\n

1.2\u653e\u677e\u5168\u8eab\uff0c\u8ba9\u8eab\u4f53\u6f02\u6d6e\u5728\u6c34\u9762\u4e0a\uff0c\u5934\u90e8\u8868\u9762\uff0c\u7528\u811a\u8e22\u6c34\uff0c\u9632\u6b62\u8eab\u4f53\u635f\u5931\uff0c\u7b49\u5f85\u6551\u63f4;<\/p>\r\n

1.3\u8eab\u4f53\u4e0b\u6c89\u65f6\uff0c\u624b\u638c\u5411\u4e0b<\/p>\r\n

1.4\u5982\u679c\u4f60\u5728\u6c34\u4e2d\u62bd\u7b4b\uff0c\u65e0\u6cd5\u5230\u8fbe\u5cb8\u8fb9\uff0c\u8bf7\u7acb\u5373\u547c\u6551\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002\u5982\u679c\u5468\u56f4\u6ca1\u6709\u4eba\uff0c\u6df1\u547c\u5438\uff0c\u7136\u540e\u6f5c\u5165\u6c34\u4e2d\u3002\u628a\u817f\u4f38\u76f4\uff0c\u7528\u624b\u62ac\u8d77\u811a\u8dbe\u6765\u7f13\u89e3\u62bd\u7b4b\u3002<\/p>\r\n

2. \u5982\u679c\u4f60\u53d1\u73b0\u6709\u4eba\u6eba\u6c34\uff0c\u5c31\u8981\u8fdb\u884c\u6551\u63f4: \u9996\u5148\u628a\u8bbe\u5907\u505c\u5728\u6c34\u91cc\u3002<\/p>\r\n

2.1\u65b9\u6cd51: \u5c06\u6551\u751f\u5708\u3001\u7af9\u7aff\u3001\u6728\u677f\u7b49\u7269\u4f53\u629b\u5411\u6eba\u6c34\u8005\uff0c\u7136\u540e\u5c06\u5176\u62d6\u81f3\u5cb8\u8fb9\u3002<\/p>\r\n

2.2\u65b9\u6cd5\u4e8c\uff1a\u82e5\u6ca1\u6709\u8fdb\u884c\u6551\u62a4\u6559\u80b2\u5668\u6750\uff0c\u53ef\u5165\u6c34\u95ee\u9898\u76f4\u63a5\u6709\u6548\u6551\u62a4\u3002\u63a5\u8fd1\u6eba\u6c34\u8005\u65f6\u8981\u8f6c\u52a8\u4ed6\u7684\u9acb\u90e8\uff0c\u4f7f\u5176\u80cc\u5411\u5b66\u751f\u81ea\u5df1\u5b66\u4e60\u7136\u540e\u62d6\u8fd0\u3002\u62d6\u8fd0\u65f6\u901a\u5e38\u53ef\u4ee5\u91c7\u7528\u4fa7\u6cf3\u6216\u4ef0\u6cf3\u62d6\u8fd0\u6cd5\u3002<\/p>\r\n

3. \u5bf9\u6eba\u6c34\u8005\u7684\u5cb8\u4e0a\u6551\u52a9:<\/p>\r\n

3.1\u8fc5\u901f\u53d1\u5c55\u6e05\u9664\u53e3\u3001\u9f3b\u4e2d\u7684\u6c61\u6ce5\u3001\u6742\u8349\u53ca\u5206\u6ccc\u7269\uff0c\u4fdd\u6301\u4e00\u79cd\u547c\u5438\u9053\u7ba1\u7406\u901a\u7545\uff0c\u5e76\u62c9\u51fa\u820c\u5934\uff0c\u4ee5\u907f\u514d\u51fa\u73b0\u5835\u585e\u5bfc\u81f4\u547c\u5438\u9053\uff1b<\/p>\r\n

3.2\u62ac\u8d77\u6eba\u6c34\u8005\uff0c\u5c06\u4ed6\u653e\u5728\u80a9\u8180\u4e0a\uff0c\u8179\u90e8\u8d34\u8fd1\u65bd\u6551\u8005\u7684\u80a9\u8180\uff0c\u5934\u90e8\u4e0b\u5782\uff0c\u8ba9\u79ef\u6c34\u81ea\u7136\u6392\u51fa\u553f\u5438\u9053\u3002\u4f46\u4e0d\u8981\u8ba9\u6c34\u7684\u63a7\u5236\u62d6\u5ef6\u5fc3\u80ba\u590d\u82cf\u7684\u65f6\u95f4;<\/p>\r\n

3.3\u53e3\u5bf9\u53e3\u4eba\u5de5\u547c\u5438\u548c\u5fc3\u810f\u6309\u6469<\/p>\r\n

3.4\u8054\u7cfb\u6025\u6551\u4e2d\u5fc3\u6216\u5c3d\u5feb\u5c06\u6eba\u6c34\u8005\u9001\u5f80\u533b\u9662\u3002<\/p>","date":"2021-12-01"},{"id":261470,"title":"\u6eba\u6c34\u5e94\u6025\u63aa\u65bd","content":"

\u30001\u3001\u60c5\u666f\uff1a<\/p>\r\n

\u5728\u5cb8\u4e0a\u6216\u6c34\u4e0a\u5de5\u4f5c\u65f6\u843d\u6c34<\/p>\r\n

2.\u6eba\u6c34\u7684\u6025\u6551\u63aa\u65bd<\/p>\r\n

1) \u62a5\u8b66: \u73b0\u573a\u4eba\u5458\u5927\u558a\uff0c\u62a5\u8b66\uff0c\u5bf9\u8bb2\u673a\u7acb\u5373\u5411\u7d27\u6025\u5c0f\u7ec4\u7ec4\u957f\u62a5\u8b66\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u30002) \u4ed6\u6551\uff1a\u6c34\u6027\u597d\u8005\u5c3d\u91cf\u8131\u53bb\u5916\u8863\u3001\u88e4\u53ca\u978b\u889c\uff0c\u8fc5\u901f\u6e38\u81f3\u6eba\u6c34\u8005\u9644\u8fd1\uff0c\u4ece\u5176\u540e\u65b9\u524d\u8fdb\uff0c\u7528\u5de6\u624b\u63e1\u5176\u53f3\u624b\u6216\u62d6\u4f4f\u5934\u90e8\u7528\u4ef0\u6cf3\u65b9\u5f0f\u62d6\u5411\u5cb8\u8fb9\uff0c\u4e5f\u53ef\u4ece\u5176\u80cc\u90e8\u6293\u4f4f\u814b\u7a9d\u63a8\u51fa\u3002<\/p>\r\n

\u4e0d\u8981\u7528\u6e38\u6cf3\u8005\u7684\u624b\u76f4\u63a5\u62c9\u6eba\u6c34\u8005\uff0c\u800c\u5e94\u5728\u73b0\u573a\u627e\u4e00\u6839\u7af9\u7aff\u6216\u7ef3\u7d22\uff0c\u8ba9\u4ed6\u62d6\u4e0a\u5cb8\uff0c\u5426\u5219\u4f1a\u5c06\u6eba\u6c34\u8005\u62d6\u5165\u6c34\u4e2d\u3002<\/p>\r\n

3)\u81ea\u6551:\u5177\u4f53\u65b9\u6cd5\u662f\u4ef0\u5367\u4f4d\uff0c\u5934\u5411\u540e\u4ef0\uff0c\u53e3\u671d\u4e0a\uff0c\u5c3d\u91cf\u4f7f\u53e3\u9f3b\u51fa\u6c34\uff0c\u547c\u5438\u3002\u6d45\u547c\u6c14\uff0c\u6df1\u5438\u6c14\uff0c\u5728\u6c34\u9762\u4e0a\u8f7b\u8f7b\u6d6e\u8d77\u5373\u53ef\u83b7\u6551\u3002\u4e5f\u53ef\u4ee5\u5c4f\u4f4f\u547c\u5438\uff0c\u5c3d\u91cf\u4e0d\u8981\u5438\u6c14\uff0c\u4ee5\u514d\u88ab\u6c34\u545b\u5230\u3002<\/p>\r\n

\u4e0d\u8981\u4e3e\u624b\uff0c\u4e5f\u4e0d\u8981\u6323\u624e\uff0c\u56e0\u4e3a\u4e3e\u8d77\u624b\u4f1a\u4f7f\u4f60\u4e0b\u6c89\u3002\u5982\u56e0\u8153\u80a0\u808c\u75c9\u631b\u6eba\u6c34\uff0c\u7acb\u5373\u4fdd\u5b58\uff0c\u81ea\u5df1\u5927\u811a\u8dbe\u5f2f\u66f2\u4f38\u5c55\uff0c\u5e76\u91c7\u53d6\u4ef0\u5367\u4f4d\u3001\u9762\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u30004)\u533b\u7597\u6280\u672f\u63aa\u65bd\uff1a\u6551\u51fa\u6c34\u540e\u7acb\u5373\u8fdb\u884c\u6e05\u9664\u53e3\u9f3b\u5185\u7684\u6c61\u6ce5\u3001\u5455\u5410\u7269\uff0c\u4fdd\u6301\u4e00\u79cd\u547c\u5438\u9053\u7ba1\u7406\u901a\u7545\u3002\u7259\u5173\u4e0d\u80fd\u7d27\u95ed\u8005\u6309\u634f\u4e24\u4fa7\u9762\u988a\u7528\u529b\u542f\u5f00\u3002 \u547c\u5438\u4f5c\u7528\u5fae\u5f31\u6216\u5df2\u505c\u6b62\u65f6\uff0c \u7acb\u5373\u53e3\u5bf9\u53e3\u65b9\u5411\u5439\u6c14\u548c\u5fc3\u810f\u53d7\u5230\u6324\u538b\u3002<\/p>\r\n

\u505a\u53e3\u5bf9\u53e3\u5fc3\u80ba\u590d\u82cf\u65f6\u95f4\u957f\uff0c\u4e0d\u8981\u8f7b\u6613\u653e\u5f03\uff0c\u5e76\u80fd\u7ed9\u4e88\u6c27\u6c14\u548c\u6e29\u6696\u3002\u4e0d\u8981\u7b49\u5230\u533b\u751f\u6765\u4e86\u518d\u9001\u4f60\u53bb\u533b\u9662\uff0c\u5426\u5219\u5c31\u4f1a\u5931\u53bb\u7b2c\u4e00\u6b21\u5b9d\u8d35\u7684\u62a2\u6551\u673a\u4f1a\u3002<\/p>\r\n

A.<\/p>\r\n

\u6240\u4ee5\u201d\u8ba9\u75c5\u4eba\u5410\u53e3\u6c34\u201d\u5e76\u4e0d\u4ee3\u8868\u4ec0\u4e48\u3002\u5438\u5165\u6c34\u5206\u5728\u80ba\u90e8\u4e0d\u6613\u538b\u51fa\uff0c\u800c\u4e14\u6c34\u5206\u8fdb\u5165\u80c3\u90e8\uff0c\u4e0e\u5438\u5165\u65e0\u5173\uff0c\u540c\u65f6\u4f7f\u6eba\u6c34\u8005\u5410\u51fa\u6c34\u5206\u5374\u5bb9\u6613\u8bef\u5165\u6c14\u7ba1\u800c\u7a92\u606f\u3002<\/p>","date":"2021-12-02"},{"id":261472,"title":"\u519c\u836f\u4e2d\u6bd2\u5e94\u6025\u5904\u7f6e","content":"

\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\uff0c\u662f\u6307\u519c\u836f\u8fdb\u5165\u4eba\u4f53\u540e\u8d85\u8fc7\u6700\u5927\u8010\u53d7\u9650\u5ea6\uff0c\u5f71\u54cd\u4eba\u4f53\u6b63\u5e38\u751f\u7406\u529f\u80fd\u3001\u751f\u7406\u7d0a\u4e71\u3001\u75c5\u7406\u53d8\u5316\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

\u4e3b\u8981\u75c7\u72b6: \u62bd\u5438\u969c\u788d\u3001\u5fc3\u640f\u505c\u6b62\u3001\u4f11\u514b\u3001\u660f\u8ff7\u3001\u75c9\u631b\u3001\u6fc0\u52a8\u3001\u70e6\u8e81\u3001\u75bc\u75db\u3001\u80ba\u6c34\u80bf\u3001\u8111\u6c34\u80bf\u7b49\u3002<\/p>\r\n

\u5e94\u6025\u8981\u70b9\uff1a<\/p>\r\n

1\u3001\u5c3d\u5feb\u8ba9\u4e2d\u6bd2\u8005\u79bb\u5f00\u73b0\u573a\uff0c\u6839\u636e\u4e2d\u6bd2\u8005\u60c5\u51b5\u91c7\u53d6\u76f8\u5e94\u7684\u63aa\u65bd\uff0c\u5bf9\u4e2d\u6bd2\u4e25\u91cd\u8005\u91c7\u53d6\u6025\u6551\u63aa\u65bd\u540e\u5e26\u4e0a\u519c\u836f\u5305\u88c5\u7269\u6216\u6807\u7b7e\u5c3d\u5feb\u5c31\u8fd1\u9001\u533b\u9662\u6cbb\u7597\u3002<\/p>\r\n

\u56fe2\u3002\u5982\u4e2d\u6bd2\u8005\u505c\u6b62\u547c\u5438\uff0c\u5e94\u53ca\u65f6\u8fdb\u884c\u4eba\u5de5\u547c\u5438\uff0c\u76f4\u81f3\u4e2d\u6bd2\u8005\u80fd\u81ea\u4e3b\u547c\u5438\u3002\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\u53ea\u80fd\u7ed9\u4e88\u6c27\u6c14\uff0c\u7981\u6b62\u4eba\u5de5\u5438\u5165\u3002<\/p>\r\n

3.\u5982\u679c\u76ae\u80a4\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\uff0c\u8131\u6389\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\u7684\u8863\u670d\uff0c\u7528\u6c34\u548c\u80a5\u7682(\u4e0d\u662f\u70ed\u6c34)\u5f7b\u5e95\u6e05\u6d17\u88ab\u6c61\u67d3\u7684\u90e8\u4f4d\u3002\u6d17\u5b8c\u540e\u7528\u5e72\u51c0\u7684\u5e03\u6216\u6bdb\u5dfe\u64e6\u5e72\uff0c\u7a7f\u4e0a\u5e72\u51c0\u7684\u8863\u670d\uff0c\u4fdd\u6696\u3002\u53d7\u654c\u767e\u866b\u6c61\u67d3\u8005\u4e0d\u5b9c\u4f7f\u7528\u80a5\u7682\uff0c\u4ee5\u514d\u654c\u767e\u866b\u9047\u78b1\u540e\u8f6c\u5316\u4e3a\u6bd2\u6027\u66f4\u5f3a\u7684\u654c\u654c\u754f\u3002<\/p>\r\n

4\u3001\u773c\u775b\u88ab\u6e85\u5165\u836f\u6db2\u6216\u6d12\u5165\u7c89\u672b\u4e2d\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u7528\u5927\u91cf\u6c34\u51b2\u6d17\u3002\u51b2\u6d17\u773c\u7751\uff0c\u4e00\u822c\u9700\u8981\u51b2\u6d1715\u5206\u949f\u4ee5\u4e0a\u3002\u6e05\u6d01\u540e\uff0c\u7528\u5e72\u51c0\u7684\u5e03\u6216\u6bdb\u5dfe\u64e6\u62ed\u773c\u775b\u3002<\/p>\r\n

6\u3001\u5438\u5165\u519c\u836f\uff0c\u8eab\u4f53\u611f\u5230\u4e0d\u9002\u65f6\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u5230\u7a7a\u6c14\u65b0\u9c9c\u3001\u901a\u98ce\u826f\u597d\u7684\u5b89\u5168\u573a\u6240\uff0c\u8131\u53bb\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\u7684\u8863\u7269\u7b49\uff0c\u89e3\u5f00\u4e0a\u8863\u94ae\u6263\u548c\u677e\u5f00\u8170\u5e26\uff0c\u4f7f\u547c\u5438\u7545\u901a\u3002\u7528\u5e72\u51c0\u6c34\u6f31\u53e3\u548c\u80a5\u7682\u6c34\u6d17\u624b\u3001\u6d17\u8138\uff0c\u6ce8\u610f\u8eab\u4f53\u4fdd\u6696\u3002<\/p>\r\n

6\u3001\u541e\u54bd\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\u3001\u541e\u54bd\u5927\u91cf\u65f6\u95f4\uff0c\u4e00\u822c\u5e94\u7acb\u5373\u50ac\u5410\u6216\u6d17\u80c3\uff0c\u800c\u4e0d\u8981\u5148\u7528\u836f\u7269\u6cbb\u7597\u3002\u5982\u541e\u670d\u519c\u836f\u91cf\u5c11\u6216\u96be\u4ee5\u50ac\u5410\uff0c\u4e00\u822c\u4f7f\u7528\u65e0\u673a\u76d0\u6cfb\u836f\u3002<\/p>\r\n

\u4e13\u5bb6\u63d0\u793a\uff1a<\/p>\r\n

1.\u519c\u836f\u751f\u4ea7\u8f66\u95f4\u7b49\u4eba\u5458\u805a\u96c6\u573a\u6240\u53d1\u751f\u6709\u6bd2\u6c14\u4f53\u4e2d\u6bd2\u4e8b\u6545\u65f6\uff0c\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u8fdb\u5165\u73b0\u573a\u524d\u5e94\u4f69\u6234\u9632\u6bd2\u9762\u5177\u3002<\/p>\r\n

2. \u55b7\u6d12\u6740\u866b\u5242\u65f6\uff0c\u7ad9\u5728\u9006\u98ce\u4f4d\u7f6e\u3002<\/p>","date":"2021-12-02"},{"id":261474,"title":"\u519c\u836f\u4e2d\u6bd2\u5e94\u6025\u5904\u7f6e\u8981\u70b9","content":"

\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\uff0c\u662f\u6307\u519c\u836f\u8fdb\u5165\u4eba\u4f53\u540e\u8d85\u8fc7\u6700\u5927\u8010\u53d7\u9650\u5ea6\uff0c\u5f71\u54cd\u4eba\u4f53\u6b63\u5e38\u751f\u7406\u529f\u80fd\u3001\u751f\u7406\u7d0a\u4e71\u3001\u75c5\u7406\u53d8\u5316\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

\u4e3b\u8981\u75c7\u72b6: \u62bd\u5438\u969c\u788d\u3001\u5fc3\u640f\u505c\u6b62\u3001\u4f11\u514b\u3001\u660f\u8ff7\u3001\u75c9\u631b\u3001\u6fc0\u52a8\u3001\u70e6\u8e81\u3001\u75bc\u75db\u3001\u80ba\u6c34\u80bf\u3001\u8111\u6c34\u80bf\u7b49\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u5e94\u6025\u8981\u70b9\uff1a<\/p>\r\n

1.\u8ba9\u4e2d\u6bd2\u8005\u5c3d\u5feb\u79bb\u5f00\u73b0\u573a\uff0c\u6839\u636e\u4e2d\u6bd2\u8005\u60c5\u51b5\u91c7\u53d6\u76f8\u5e94\u63aa\u65bd\uff0c\u5bf9\u91cd\u5ea6\u4e2d\u6bd2\u8005\u91c7\u53d6\u6025\u6551\u63aa\u65bd\u540e\uff0c\u5c3d\u5feb\u5c06\u519c\u836f\u5305\u88c5\u6216\u6807\u7b7e\u5e26\u81f3\u5c31\u8fd1\u533b\u9662\u6551\u6cbb\u3002<\/p>\r\n

\u56fe2\u3002\u5982\u4e2d\u6bd2\u8005\u505c\u6b62\u547c\u5438\uff0c\u5e94\u53ca\u65f6\u8fdb\u884c\u4eba\u5de5\u547c\u5438\uff0c\u76f4\u81f3\u4e2d\u6bd2\u8005\u80fd\u81ea\u4e3b\u547c\u5438\u3002\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\u53ea\u80fd\u7ed9\u4e88\u6c27\u6c14\uff0c\u7981\u6b62\u4eba\u5de5\u5438\u5165\u3002<\/p>\r\n

3.\u5982\u679c\u76ae\u80a4\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\uff0c\u8131\u6389\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\u7684\u8863\u670d\uff0c\u7528\u6c34\u548c\u80a5\u7682(\u4e0d\u662f\u70ed\u6c34)\u5f7b\u5e95\u6e05\u6d17\u88ab\u6c61\u67d3\u7684\u90e8\u4f4d\u3002\u6d17\u5b8c\u540e\u7528\u5e72\u51c0\u7684\u5e03\u6216\u6bdb\u5dfe\u64e6\u5e72\uff0c\u7a7f\u4e0a\u5e72\u51c0\u7684\u8863\u670d\uff0c\u4fdd\u6696\u3002\u53d7\u654c\u767e\u866b\u6c61\u67d3\u8005\u4e0d\u5b9c\u4f7f\u7528\u80a5\u7682\uff0c\u4ee5\u514d\u654c\u767e\u866b\u9047\u78b1\u540e\u8f6c\u5316\u4e3a\u6bd2\u6027\u66f4\u5f3a\u7684\u654c\u654c\u754f\u3002<\/p>\r\n

4\u3001\u773c\u775b\u88ab\u6e85\u5165\u836f\u6db2\u6216\u6d12\u5165\u7c89\u672b\u4e2d\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u7528\u5927\u91cf\u6c34\u51b2\u6d17\u3002\u51b2\u6d17\u773c\u7751\uff0c\u4e00\u822c\u9700\u8981\u51b2\u6d1715\u5206\u949f\u4ee5\u4e0a\u3002\u6e05\u6d01\u540e\uff0c\u7528\u5e72\u51c0\u7684\u5e03\u6216\u6bdb\u5dfe\u64e6\u62ed\u773c\u775b\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u30006\u3001\u5438\u5165\u519c\u836f\uff0c\u8eab\u4f53\u611f\u5230\u4e0d\u9002\u65f6\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u5230\u7a7a\u6c14\u65b0\u9c9c\u3001\u901a\u98ce\u826f\u597d\u7684\u5b89\u5168\u573a\u6240\uff0c\u8131\u53bb\u88ab\u519c\u836f\u6c61\u67d3\u7684\u8863\u7269\u7b49\uff0c\u89e3\u5f00\u4e0a\u8863\u94ae\u6263\u548c\u677e\u5f00\u8170\u5e26\uff0c\u4f7f\u547c\u5438\u7545\u901a\u3002\u7528\u5e72\u51c0\u6c34\u6f31\u53e3\u548c\u80a5\u7682\u6c34\u6d17\u624b\u3001\u6d17\u8138\uff0c\u6ce8\u610f\u8eab\u4f53\u4fdd\u6696\u3002<\/p>\r\n

6\u3001\u541e\u54bd\u6740\u866b\u5242\u4e2d\u6bd2\u3001\u541e\u54bd\u5927\u91cf\u65f6\u95f4\uff0c\u4e00\u822c\u5e94\u7acb\u5373\u50ac\u5410\u6216\u6d17\u80c3\uff0c\u800c\u4e0d\u8981\u5148\u7528\u836f\u7269\u6cbb\u7597\u3002\u5982\u541e\u670d\u519c\u836f\u91cf\u5c11\u6216\u96be\u4ee5\u50ac\u5410\uff0c\u4e00\u822c\u4f7f\u7528\u65e0\u673a\u76d0\u6cfb\u836f\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u4e13\u5bb6\u63d0\u793a\uff1a<\/p>\r\n

1.\u519c\u836f\u751f\u4ea7\u8f66\u95f4\u7b49\u4eba\u5458\u805a\u96c6\u573a\u6240\u53d1\u751f\u6709\u6bd2\u6c14\u4f53\u4e2d\u6bd2\u4e8b\u6545\u65f6\uff0c\u6551\u63f4\u4eba\u5458\u8fdb\u5165\u73b0\u573a\u524d\u5e94\u4f69\u6234\u9632\u6bd2\u9762\u5177\u3002<\/p>\r\n

2. \u55b7\u6d12\u6740\u866b\u5242\u65f6\uff0c\u7ad9\u5728\u9006\u98ce\u4f4d\u7f6e\u3002<\/p>","date":"2021-12-02"},{"id":261476,"title":"\u5f04\u6e05\u5371\u9669\u6e90 \u518d\u8bf4\u7f16\u9884\u6848","content":"

\u5e94\u6025\u9884\u6848\u662f\u6307\u4e3a\u51cf\u8f7b\u4e8b\u6545\u540e\u679c\u800c\u5236\u5b9a\u7684\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u548c\u6551\u707e\u9884\u6848\uff0c\u662f\u4e8b\u6545\u6551\u63f4\u7684\u884c\u52a8\u6307\u5357\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002\u5176\u4e3b\u8981\u76ee\u7684\u6709\u4e24\u4e2a:\u7b2c\u4e00\uff0c\u9632\u6b62\u4efb\u4f55\u53ef\u80fd\u7684\u7d27\u6025\u60c5\u51b5\u6269\u5927\uff0c\u5e76\u5c3d\u53ef\u80fd\u6d88\u9664\u8fd9\u4e9b\u60c5\u51b5\uff1b\u4e8c\u662f\u51cf\u5c11\u4e8b\u6545\u9020\u6210\u7684\u4eba\u5458\u4f24\u4ea1\u548c\u8d22\u4ea7\u635f\u5931\u4ee5\u53ca\u5bf9\u73af\u5883\u7684\u4e0d\u5229\u5f71\u54cd\u3002\u4e00\u822c\u6765\u8bf4\uff0c\u4f01\u4e1a\u5236\u5b9a\u7684\u4e8b\u6545\u5e94\u6025\u9884\u6848\u4e3b\u8981\u5305\u62ec\u4e09\u5927\u5185\u5bb9:\u4e00\u662f\u4f01\u4e1a\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u7684\u8fa8\u8bc6\u548c\u5206\u6790\uff1b\u4e8c\u662f\u5e94\u6025\u9884\u6848\u7684\u7f16\u5236\uff1b\u4e09\u662f\u5e94\u6025\u9884\u6848\u7684\u6f14\u7ec3\u3002\u4f5c\u8005\u4ece\u4e8b\u5316\u5b66\u5b89\u5168\u5de5\u4f5c\u3002\u73b0\u5728\uff0c\u6211\u60f3\u8c08\u8c08\u5bf9\u5316\u5de5\u4f01\u4e1a\u4e8b\u6545\u5e94\u6025\u9884\u6848\u7f16\u5236\u7684\u4e00\u4e9b\u770b\u6cd5\u3002<\/p>\r\n

\u5316\u5de5\u4f01\u4e1a\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u8fa8\u8bc6\u4e0e\u5206\u6790<\/p>\r\n

\u5316\u5de5\u4f01\u4e1a\u7684\u56fa\u6709\u5371\u9669\u6027\u51b3\u5b9a\u4e86\u4f01\u4e1a\u5e94\u9996\u5148\u786e\u5b9a\u5176\u6240\u5c5e\u5371\u9669\u5316\u5b66\u54c1\u7684\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\uff0c\u7136\u540e\u6839\u636e\u5206\u6790\u7ed3\u679c\u786e\u5b9a\u548c\u8bc4\u4f30\u53ef\u80fd\u53d1\u751f\u7684\u4e8b\u6545\u548c\u53ef\u80fd\u7531\u8fd9\u4e9b\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u5f15\u8d77\u7684\u7d27\u6025\u60c5\u51b5\uff0c\u7ec4\u7ec7\u5458\u5de5\u8fdb\u884c\u5e94\u6025\u8ba1\u5212\u30022000\u5e74\uff0c\u6211\u56fd\u9881\u5e03\u4e86\u56fd\u5bb6\u6807\u51c6 gb18218-2000\u300a\u91cd\u5927\u5371\u5bb3\u8fa8\u8bc6\u6807\u51c6\u300b \uff0c\u5404\u4f01\u4e1a\u53ef\u6839\u636e\u6807\u51c6\u548c\u4f01\u4e1a\u5b9e\u9645\u60c5\u51b5\u8fdb\u884c\u8bc6\u522b\u3002\u5728\u786e\u5b9a\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u540e\uff0c\u4f01\u4e1a\u5bf9\u6f5c\u5728\u7684\u4e8b\u6545\u5371\u9669\u8fdb\u884c\u5982\u4e0b\u5206\u6790:<\/p>\r\n

(\u4e00)\u53ef\u80fd\u53d1\u751f\u7684\u91cd\u5927\u610f\u5916\u6216\u7d27\u6025\u4e8b\u6545;<\/p>\r\n

2.\u5bfc\u81f4\u91cd\u5927\u4e8b\u6545\u6216\u7d27\u6025\u60c5\u51b5\u7684\u8fc7\u7a0b\uff1b<\/p>\r\n

\u56fe3\u3002\u867d\u7136\u4e0d\u662f\u91cd\u5927\u610f\u5916\uff0c\u4f46\u53d1\u751f\u91cd\u5927\u610f\u5916\u6216\u7d27\u6025\u4e8b\u6545\u6240\u9700\u7684\u65f6\u95f4;<\/p>\r\n

4.\u53ef\u80fd\u53d1\u751f\u91cd\u5927\u4e8b\u6545\u6216\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u7684\u7834\u574f\u7a0b\u5ea6\u5982\u4f55\uff0c\u6ce2\u53ca\u7684\u8303\u56f4\u6709\u591a\u5927\uff1b<\/p>\r\n

5. \u91cd\u5927\u610f\u5916\u6216\u7d27\u6025\u4e8b\u6545\u4e4b\u95f4\u6709\u4f55\u8054\u7cfb\u548c\u5173\u7cfb;<\/p>\r\n

6.\u6bcf\u4e00\u4e2a\u53ef\u80fd\u53d1\u751f\u7684\u91cd\u5927\u4e8b\u6545\u6216\u7d27\u6025\u60c5\u51b5\u7684\u540e\u679c\u3002<\/p>\r\n

\u901a\u8fc7\u5bf9\u4ee5\u4e0a\u51e0\u4e2a\u65b9\u9762\u5185\u5bb9\u7684\u5206\u6790\uff0c\u660e\u786e\u4e86\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u7684\u5371\u9669\u6027\uff0c\u4ece\u7ba1\u7406\u548c\u5904\u7f6e\u4e0a\u5b8c\u5584\u4e86\u4e8b\u6545\u5e94\u6025\u9884\u6848\u3002\u503c\u5f97\u6ce8\u610f\u7684\u662f\uff0c\u8981\u4e86\u89e3\u5371\u9669\u5316\u5b66\u54c1\u7684\u7279\u6027\uff0c\u6709\u5fc5\u8981\u8be2\u95ee\u5371\u9669\u5316\u5b66\u54c1\u751f\u4ea7\u5382\u5bb6\u7684\u5b89\u5168\u6280\u672f\u89c4\u8303\u3002<\/p>\r\n

\u5e94\u6025\u9884\u6848\u7684\u7f16\u5236\u3002<\/p>\r\n

\u5e94\u6025\u9884\u6848\u7684\u7f16\u5236\u662f\u4e00\u9879\u7ec6\u81f4\u3001\u5e9e\u5927\u800c\u590d\u6742\u7684\u7cfb\u7edf\u5de5\u7a0b\uff0c\u5b83\u6d89\u53ca\u5230\u4f01\u4e1a\u7684\u6280\u672f\u3001\u8bbe\u5907\u3001\u6750\u6599\u3001\u8d44\u91d1\u3001\u4eba\u5458\u7b49\u8bf8\u591a\u65b9\u9762: \u5b83\u662f\u4e00\u9879\u9ad8\u79d1\u6280\u3001\u653f\u7b56\u6027\u5f88\u5f3a\u7684\u5de5\u4f5c\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u5fc5\u987b\u8ba4\u771f\u5bf9\u5f85\u3002\u6839\u636e\u5bf9\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\u53ef\u80fd\u53d1\u751f\u7684\u4e8b\u6545\u6216\u7d27\u6025\u60c5\u51b5\u7684\u5206\u6790\uff0c\u5728\u7f16\u5199\u62a5\u544a\u65f6\u5e94\u6ce8\u610f\u4ee5\u4e0b\u8981\u70b9:<\/p>\r\n

1. \u9996\u5148\uff0c\u5e94\u5bf9\u91cd\u5927\u4e8b\u6545\u7684\u6f5c\u5728\u540e\u679c\u8fdb\u884c\u79d1\u5b66\u8bc4\u4f30<\/p>\r\n

2.\u5bf9\u4e8e\u53ea\u6709\u4e00\u4e2a\u7b80\u6613\u88c5\u7f6e\u7684\u91cd\u5927\u5371\u9669\u6e90\uff0c\u4e8b\u6545\u5e94\u6025\u5904\u7406\u9884\u6848\u53ef\u4ee5\u89c4\u5b9a\u4f5c\u4e1a\u4eba\u5458\u5728\u4f5c\u4e1a\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u5e94\u8fdb\u884c\u89c2\u5bdf\u548c\u76d1\u63a7\uff0c\u53d1\u73b0\u5f02\u5e38\u7acb\u5373\u5411\u5e94\u6025\u673a\u6784\u62a5\u544a\uff0c\u5e94\u6025\u673a\u6784\u5c06\u91c7\u53d6\u76f8\u5e94\u7684\u5e94\u6025\u63aa\u65bd\uff1b<\/p>\r\n

 <\/p>","date":"2021-12-03"},{"id":261478,"title":"\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u4e8b\u6545\u5e94\u6025\u63aa\u65bd","content":"

1 \u914d\u7535\u8bbe\u5907\u8fd0\u884c\u4e2d\u56e0\u77ed\u8def\u3001\u8fc7\u8f7d\u7b49\u6545\u969c\u539f\u56e0\u800c\u7a81\u7136\u8df3\u95f8\u65f6\uff0c\u4e3a\u6700\u5927\u9650\u5ea6\u964d\u4f4e\u635f\u5931\uff0c\u914d\u7535\u4eba\u5458\u8981\u8fdb\u884c\u8be6\u7ec6\u68c0\u67e5\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

1.1\u5982\u679c\u53d1\u73b0\u5176\u4e2d\u4e00\u4e2a\u9ad8\u538b\u65ad\u8def\u5668\u548c\u4f4e\u538b\u9762\u677f\u8df3\u95f8\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u5173\u95ed\u5f00\u5173\uff0c\u4ee5\u786e\u4fdd\u7535\u529b\u4f9b\u5e94\u5230\u5382\u533a\u3002\u4e0e\u6b64\u540c\u65f6\uff0c\u8f6e\u73ed\u9886\u5bfc\u7ec4\u7ec7\u4eba\u5458\u627e\u51fa\u5e76\u5904\u7406\u65c5\u884c\u7684\u539f\u56e0\u3002<\/p>\r\n

1.2\u5f53\u53d1\u73b0\u5206\u6d41\u65ad\u8def\u5668\u8df3\u95f8\u65f6\uff0c\u5e94\u5728\u65ad\u8def\u5668\u4e0a\u60ac\u6302\u4e0d\u5408\u95f8\u8b66\u544a\u3002\u540c\u65f6\uff0c\u7ec4\u7ec7\u4eba\u5458\u67e5\u660e\u5e76\u5904\u7406\u7eca\u5012\u7684\u539f\u56e0\u3002<\/p>\r\n

\u5f53\u5f02\u5e38\u8bbe\u5907\u51fa\u73b0\u65f6\uff0c\u5e94\u7acb\u5373\u5bf9\u5f02\u5e38\u8bbe\u5907\u8fdb\u884c\u68c0\u67e5\u548c\u5206\u6790\u3002<\/p>\r\n

\u5982\u679c\u8bbe\u5907\u8d85\u8d1f\u8377\uff0c\u53ca\u65f6\u901a\u77e5\u6709\u5173\u90e8\u95e8\u548c\u8d1f\u8d23\u9886\u5bfc\uff0c\u5b89\u6392\u8c03\u6574\u8d1f\u8377\u6216\u6539\u53d8\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u7684\u8fd0\u884c\u65b9\u5f0f\uff0c\u4ee5\u6ee1\u8db3\u751f\u4ea7\u9700\u8981\u3002<\/p>\r\n

2.2\u53d8\u538b\u5668\u3001\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u53d1\u751f\u6545\u969c\u65f6\uff0c\u503c\u73ed\u4eba\u5458\u5e94\u7acb\u5373\u68c0\u4fee\u6709\u6545\u969c\u7684\u53d8\u538b\u5668\u3001\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u3002\u5f53\u6545\u969c\u8f83\u5927\u6216\u7531\u4e8e\u4f9b\u7535\u9700\u6c42\u6682\u65f6\u65e0\u6cd5\u5904\u7406\u65f6\uff0c\u5fc5\u987b\u91c7\u53d6\u5e94\u6025\u63aa\u65bd\uff0c\u9632\u6b62\u6545\u969c\u6076\u5316\u6269\u5927\uff0c\u5e76\u53ca\u65f6\u5411\u4e0a\u7ea7\u9886\u5bfc\u62a5\u544a\u3002<\/p>\r\n

3 \u914d\u7535\u8bbe\u5907\u8fd0\u884c\u4e2d\u56e0\u77ed\u8def\u5bfc\u81f4\u7206\u70b8\uff0c\u7acb\u5373\u5207\u65ad\u7535\u6e90\uff0c\u5728\u53ef\u80fd\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\u5c3d\u5feb\u5c06\u4eba\u64a4\u79bb\u73b0\u573a,\u6709\u6761\u4ef6\u65f6\u62e8\u6253119\u3001120\u3001110\u7b49\u7535\u8bdd\u8bf7\u6c42\u6551\u63f4\uff0c\u5e76\u5c06\u60c5\u51b5\u9010\u7ea7\u4e0a\u62a5\u3002\u7206\u70b8\u505c\u6b62\u540e\u7acb\u5373\u67e5\u770b\u662f\u5426\u6709\u4f24\u4ea1\u4eba\u5458\uff0c\u5e76\u8fdb\u884c\u6551\u52a9\u3002<\/p>\r\n

4\u5728\u8fd0\u884c\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u65f6\u7531\u4e8e\u77ed\u8def\u5bfc\u81f4\u53d1\u751f\u706b\u707e\uff0c\u7acb\u5373\u5207\u65ad\u7535\u6e90\uff0c\u5c3d\u5feb\u758f\u6563\u73b0\u573a\u4eba\u5458\uff0c\u5f53\u60c5\u51b5\u53d1\u751f\u65f6\u62e8\u6253119\u3001120\u3001110\u7b49\u6c42\u6551\u7535\u8bdd\uff0c\u5e76\u5c06\u60c5\u51b5\u9010\u7ea7\u62a5\u544a\u3002\u540c\u65f6\uff0c\u7acb\u5373\u7ec4\u7ec7\u4eba\u5458\u5f00\u5c55\u706d\u706b\u5de5\u4f5c\uff0c\u706b\u707e\u505c\u6b62\u540e\u7acb\u5373\u67e5\u770b\u662f\u5426\u6709\u4eba\u5458\u4f24\u4ea1\uff0c\u5e76\u8fdb\u884c\u62a2\u6551\u3002<\/p>\r\n

5 \u5916\u7ebf\u505c\u7535\u65f6\uff0c\u914d\u7535\u8bbe\u5907\u5e94\u6025\u63aa\u65bd\u3002<\/p>\r\n

\u7a81\u7136\u505c\u75351\u6b21\uff0c\u503c\u73ed\u4eba\u5458\u5e94\u5206\u6210\u5e94\u6025\u5de5\u4f5c\u3002\u90e8\u5206\u503c\u73ed\u4eba\u5458\u68c0\u67e5\u8f66\u95f4\u7684\u5de5\u4f5c\u60c5\u51b5; \u90e8\u5206\u503c\u73ed\u4eba\u5458\u5c06\u7acb\u5373\u5207\u6362\u4e3b\u4f9b\u7535\u7ebf\u8def\u548c\u5907\u7528\u4f9b\u7535\u7ebf\u8def\uff0c\u5c3d\u5feb\u786e\u4fdd\u5b89\u5168\u6062\u590d\u4f9b\u7535\u3002<\/p>\r\n

\u6e05\u9664\u7ebf\u8def\u505c\u8fd0\u65f6\u95f4\uff0c\u5c06\u505c\u8fd0\u65f6\u95f4\u901a\u77e5\u5de5\u5382\u5404\u90e8\u95e8\uff0c\u4f7f\u5404\u90e8\u95e8\u63d0\u524d\u505a\u597d\u505c\u7535\u524d\u7684\u51c6\u5907\u5de5\u4f5c\u3002\u5728\u5916\u7ebf\u65ad\u7535\u4e4b\u524d\uff0c\u503c\u73ed\u4eba\u5458\u5c06\u7acb\u5373\u5207\u65ad\u4e3b\u7535\u6e90\u7ebf\u548c\u5907\u7528\u7535\u6e90\u7ebf\uff0c\u5e76\u5728\u5b89\u5168\u7684\u4fdd\u8bc1\u4e0b\u5c3d\u5feb\u6062\u590d\u4f9b\u7535\u3002<\/p>","date":"2021-12-03"},{"id":261480,"title":"\u914d\u7535\u5ba4\u53d1\u751f\u706b\u707e\u65f6\u7684\u7d27\u6025\u884c\u52a8\u6307\u5357","content":"

\u4e00\u3001\u62a5\u8b66<\/p>\r\n

\u6839\u636e\u706b\u707e\u5371\u9669\u8303\u56f4\u3001\u706b\u707e\u53d1\u5c55\u60c5\u51b5\u4ee5\u53ca\u4e8b\u6545\u4e25\u91cd\u7a0b\u5ea6\uff0c\u6309\u7167\u4ee5\u4e0b\u7a0b\u5e8f\u62a5\u8b66:<\/p>\r\n

1. \u5982\u679c\u706b\u707e\u4e8b\u6545\u5f88\u5c0f\uff0c\u53ef\u4ee5\u63a7\u5236\uff0c\u7acb\u5373\u5f00\u59cb\u81ea\u6551\u3002\u5e94\u6025\u6551\u63f4\u4e00\u822c\u662f\u6307\u9488\u5bf9\u7a81\u53d1\u3001\u5177\u6709\u7834\u574f\u529b\u7684\u7d27\u6025\u4e8b\u4ef6\u91c7\u53d6\u9884\u9632\u3001\u9884\u5907\u3001\u54cd\u5e94\u548c\u6062\u590d\u7684\u6d3b\u52a8\u4e0e\u8ba1\u5212\u3002<\/p>\r\n

2\u3001\u5982\u679c\u706b\u52bf\u8f83\u5927\uff0c\u8513\u5ef6\u901f\u5ea6\u8f83\u5feb\uff0c\u5a01\u80c1\u8f83\u5927\uff0c\u96be\u4ee5\u63a7\u5236\uff0c\u5728\u5f00\u5c55\u81ea\u6551\u7684\u540c\u65f6\u8981\u5411\u6d88\u9632\u961f\u62a5\u8b66(\u706b\u707e\u7535\u8bdd: 119)\u3002\u5411\u603b\u7ecf\u7406\u548c\u4f01\u4e1a\u7ba1\u7406\u90e8\u95e8\u6c47\u62a5\u3002<\/p>\r\n

\u56fe3\u3002\u5411\u6d88\u9632\u961f\u62a5\u5230\u65f6\uff0c\u6ce8\u610f\u542c\u53d6\u6d88\u9632\u961f\u7684\u8be2\u95ee\uff0c\u5e76\u51c6\u786e\u3001\u7b80\u6d01\u5730\u56de\u7b54\u3002\u62a5\u8b66\u540e\uff0c\u5fc5\u987b\u5728\u7535\u8bdd\u65c1\u7b49\u5019\uff0c\u5e76\u7acb\u5373\u6d3e\u4eba\u5230\u5355\u4f4d\u95e8\u53e3\u6216\u5341\u5b57\u8def\u53e3\u8fce\u63a5\u6d88\u9632\u8f66\u3002<\/p>\r\n

\u4e8c\u3001\u65ad\u7535<\/p>\r\n

\u706b\u8b66\u53d1\u751f\u540e\uff0c\u798f\u6cf0\u7535\u5de5\u7acb\u5373\u5207\u65ad\u9ad8\u3001\u4f4e\u538b\u7535\u6e90\u3002\u5207\u65ad\u7535\u6e90\u65f6:<\/p>\r\n

\u706b\u707e\u53d1\u751f\u540e\uff0c\u7531\u4e8e\u6f6e\u6e7f\u6216\u5192\u70df\uff0c\u5f00\u5173\u8bbe\u5907\u7684\u5bb9\u91cf\u51cf\u5c0f\uff0c\u56e0\u6b64\u5728\u5f00\u5173\u65f6\u91c7\u53d6\u7edd\u7f18\u63aa\u65bd\u3002<\/p>\r\n

\u3000\u30002\u3001\u9ad8\u538b\u5e94\u5148\u64cd\u4f5c\u77ed\u8def\u5668\u800c\u4e0d\u5e94\u8be5\u5148\u64cd\u4f5c\u9694\u79bb\u5f00\u5173\u5207\u65ad\u7535\u6e90\uff0c\u4f4e\u538b\u5e94\u5148\u64cd\u4f5c\u78c1\u529b\u542f\u52a8\u5668\uff0c\u800c\u4e0d\u5e94\u8be5\u5148\u64cd\u4f5c\u95f8\u5200\u5f00\u5173\u5207\u65ad\u7535\u6e90\uff0c\u4ee5\u514d\u5f15\u8d77\u5f27\u5149\u77ed\u8def\u3002<\/p>\r\n

\u4e09\u3001\u6d88\u9632\u6c34\u52a0\u538b<\/p>\r\n

\u901a\u77e5\u6d88\u9632\u6c34\u6cf5\u503c\u73ed\u5ba4\u5c06\u6d88\u9632\u6c34\u538b\u529b\u63d0\u9ad8\u52303\u4ee5\u4e0a(\u6ce8\u610f: \u8865\u5145\u6c34\u7528\u4e8e\u6d88\u9632\u6c34\u6c60)\u3002\u6d88\u9632\u6cf5\u503c\u73ed\u5ba4\u7535\u8bdd: (\u5185\u90e89)<\/p>\r\n

\u7279\u522b\u6ce8\u610f: \u6c34\u706b\uff0c\u5fc5\u987b\u5728\u505c\u7535\u540e\u8fdb\u884c\u3002<\/p>\r\n

\u7b2c\u56db\uff0c\u63a7\u5236\u706b\u52bf\u5411\u7535\u7f06\u6c9f\u8513\u5ef6\uff0c\u5fc5\u8981\u65f6\u7531\u7535\u5de5\u5207\u65ad\u7535\u7f06\u3002\u5207\u65ad\u7535\u7f06\uff0c\u8981\u9009\u62e9\u5408\u9002\u7684\u4f4d\u7f6e\uff0c\u4e0d\u80fd\u5f71\u54cd\u6d88\u9632\u5de5\u4f5c\u3002<\/p>\r\n

\u4e94\u3001\u5173\u95ed\u8fdb\u51fa\u8f66\u95f4\u7684\u95e8\uff0c\u9632\u6b62\u706b\u52bf\u8513\u5ef6\u5230\u8f66\u95f4\u3002<\/p>\r\n

\u7b2c\u516d\uff0c\u7535\u7f06\u6c9f\u706b\u707e\u6251\u6551\u65f6\uff0c\u5e94\u6ce8\u610f\u7f3a\u6c27\u6027\u7a92\u606f\u7684\u53d1\u751f\uff0c\u5e76\u6709\u4e13\u4eba\u76d1\u7763\u3002<\/p>\r\n

\u4e03\u3001\u8054\u7cfb\u533b\u9662<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u70e7\u4f24\u533b\u9662\uff1a<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u533b\u7597\u6025\u6551\uff1a<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u5e02\u4e00\u533b\u9662\uff1a<\/p>\r\n

\u3000\u3000252\u533b\u9662\uff1a<\/p>\r\n

\u516b\u3001\u8b66\u6212\u4e0e\u6cbb\u5b89<\/p>\r\n

\u3000\u3000\u52a0\u5f3a\u5382\u533a\u95e8\u53e3\u53ca\u706b\u707e\u73b0\u573a\u7684\u6cbb\u5b89\u8b66\u6212\u3002<\/p>","date":"2021-12-03"}]